2000px-Markacija.svg

Obvestilo!

Pisarna Planinskega društva Ljutomer je odslej odprta samo po predhodnem telefonskem ali kakšnem drugem dogovoru s predsednico (041 235 181) ali vodjem planinskih vodnikov (041 685 239). Enako se dogovarjajte tudi glede drugih zadev.

 

   

2000px-Markacija.svgZARADI NAJNOVEJŠIH VLADNIH UKREPOV SO VSI IZLETI V ORGANIZACIJI PLANINSKEGA DRUŠTVA LJUTOMER ODPOVEDANI!

Zadnje obvestilo PZS:

ponedeljek, 26. oktober 2020, ob 17.45 uri,

Ukrepi zaradi COVID-19 |veljavno od 26. oktobra 2020

Objavljamo spremembe in dopolnitve treh vladnih odlokov, ki omejujejo zbiranje ljudi in prodajo storitev zaradi COVID-19. Spodaj zapisano začne bo aktualno od torka, 26. oktobra.

Trenutno stanje epidemije nas ponovno omejuje na meje občine. S tem se manjšajo tudi možnosti za planinske in plezalske aktivnosti!

Vse obiskovalce gora pozivamo, naj se glede na trenutne razmere aktivnostim v gorah prilagodijo, si izbirajo manj obljudene in lažje poti, da ne bo prihajalo do pretirane zgoščenosti obiskovalcev na posameznih območjih. Tudi izkušnja bo precej lepša, saj je tudi v primeru, da se ne med rekreacijo v naravi ne more zagotoviti medsebojne distance vsaj 3 m, predpisana uporaba mask oz. zaščit za usta in nos.
Pozivamo, da se ne izpostavljajmo nevarnostim gorah, da ne bo to botrovalo nesrečam in še dodatni obremenjenosti tako reševalnega kot medicinskega osebja.
Upoštevajte, da so nekatere koče zaprte, druge pa delujejo v bistveno okrnjenem obsegu z možnostjo osebnega prevzema hrane in pijače. Pri tem je potrebno dosledno upoštevati varnostne napotke (maske, distanca…). Embalažo pa odnesemo s seboj v dolino. Prenočevanje ni možno (razen redkih izjem), prav tako praviloma niso na voljo sanitarije.

Pazite nase in na druge. S tem lahko vsak pripomore, da se stanje čim prej normalizira.
 
PZS_znak_napis_desno_m_mini

Gibanje je omejeno NA OBČINE!

Določenih je nekaj izjem, npr. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču (tako npr. lahko člani društvo opravlja vzdrževalna dela na koči, ki je v drugi občini). Pri sebi pa je potrebno imeti dokazilo in izjavo (ki mora vsebovati: ime, naslov, cilj potovanja iz občine, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje v drugi občini, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu z odlokom gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in navedbo, da se zaveda omejitev iz odloka in da jih bo spoštoval.

Dovoljeno je, da posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ni potrebno nositi zaščitne maske. V nasprotnem primeru pa je torej predpisana.

Pozivamo, da si izbirate manj obljudene poti in cilje, če je možno v okolici doma in se prilagodite trenutni zdravstveni situacij.

Vzporedno velja tudi omejitev gibanja med 21:00 in 6:00.

Zbiranje ljudi
Obvezna je maska oz. zaščita ust in nosa na vseh zaprtih in odprtih javnih krajih na prostem in v avtomobilih,če se skupaj vozijo osebe, ki niso v skupnem gospodinjstvu.

V kolikor ni izvedljivo, da organe društev lahko izvedete pod zgornjimi pogoji vas pozivamo, da le te skličete virtualno ali pa sklice odložite na kasnejši čas.

Dejavnosti planinskih koč
Obratovanje gostinskih obratov je načeloma prepovedano, razen dveh izjem:

  • Uvedene so dodatne omejitve, ki delovanje gostinskih obratov omejujejo zgolj na osebni prevzem hrane in pijače (in sicer med 6. in 21. uro). Torej, oseba prevzame hrano in pijačo, brez postrežbe, embalažo pa odnese s seboj v dolino ali da v smeti. (Koča lahko torej prodaja hrano in pijačo pred vhodom v kočo »čez okno« ipd. Obiskovalci vzamejo hrano in pijačo s seboj.) Potrebno je uporabljati maske, držati medsebojno razdaljo in spoštovati druge ukrepe. Uporaba klopi v širši okoli koč, na jasah ob kočah ipd. ni prepovedana, vsekakor pa je treba upoštevati zadostno razdaljo in ravnati previdno. Zadrževanje neposredno ob koči zaradi zagotavljanje razdalje in drugih omejitev torej ni priporočljivo. Obiskovalci naj se razpršijo v okolici, glede na možnosti. Možnost uporabe sanitarij za obiskovalce v odloku ni predvidena in so ta posledično zaprta.
  • Prenočevanje v kočah ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljeno za osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev, javne službe, potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji, tujcev, ki prihajajo iz poslovnih razlogov, potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo po Zakonu o športu. Iz navedenega torej izhaja, da je prenočevanje v kočah za klasične obiskovalce, ki ne ustrezajo kateri izmed zgornjih izjem, prepovedano, zato prosimo za razumevanje in upoštevanje pri načrtovanju planinskih tur. Seveda pa trenutno ključno oviro za obiskovanje koč predstavlja omejitev gibanja na občine.
 
   

NEKAJ ZANIMIVOSTI

(1) Zemljevidi PZS na telefonih

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

(2) Kako ukrepati, ko se izgubimo.

Pomembno je vedeti. Do prispevka pridete na tej povezavi.

(3) Kako izbrati primeren nahrbtnik

Zanimivo branje, na tej  povezavi

(4) Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec: »Motiv, zakaj oditi v gore, se je povsem spremenil«

Zanimivi in uporabni nasveti.

(5) Najpogostejše napake, ki jih delamo.

Pomembno je vedeti. Do prispevka pridete na tej povezavi.

 

Planinsko društvo LJUTOMER

Ormoška ulica 22
9240 Ljutomer
tel. 041 235 181
pd.ljutomer@siol.net

 

 krka-01-01

 

ŠADL – KRIŽEVCI

 

Farmtech Logo green

logo_obcinaLjutomer

ks cven